Nieuws

Contributie 2021


De contributie voor onze vereniging blijft € 25,00. De contributie voor een tweede lid uit hetzelfde gezin bedraagt € 20,00.

Rabo Clubsupport  


Net als andere jaren had het bestuur onze vereniging ingeschreven om weer mee te doen aan deze actie. Mensen die lid zijn van de Rabobank konden van 5 tot en 25 oktober 5 stemmen uitbrengen. Op dinsdag 10 november was de online bekendmaking van de financiële bijdrage die de vele deelnemers mochten ontvangen. Voor onze vereniging leverde dit het mooie bedrag van € 572,09 op. Iedereen die gestemd heeft op onze vereniging bedankt voor uw steun.

Attentie bezorgt bij al onze leden

 

Begin oktober besloot het bestuur om alle leden een attentie te gaan bezorgen. Ook omdat het niet mogelijk is om een activiteit te organiseren in deze corona tijd. Nadat alles besteld en gemaakt was zijn we op pad gegaan om dit persoonlijk te gaan bezorgen.  Bij leden die niet thuis waren werd het in de brievenbus gezet of bij de voordeur neergezet.

Tijdens het bezorgen zagen we vele blije gezichten en was men zeer verrast. Daarnaast ontvingen wij meerdere telefoontjes en kaartjes van diverse leden. Dit betekende voor ons, als bestuur dat wij iets heel goeds voor onze leden hebben gedaan wat enorm gewaardeerd is.

Het bestuur was dan ook zeer blij dat zij dit gedaan heeft.

Belastinginvulhulp


Wilt u binnenkort gebruik maken van de belasting-invulhulp van onze vereniging neem dan contact op met het secretariaat, José Schutten telefoonnummer 06-20992604.

Rabo Clubsupport  


Net als andere jaren had het bestuur onze vereniging ingeschreven om weer mee te doen aan deze actie. Mensen die lid zijn van de Rabobank konden van 5 tot en 25 oktober 5 stemmen uitbrengen. Op dinsdag 10 november was de online bekendmaking van de financiële bijdrage die de vele deelnemers mochten ontvangen. Voor onze vereniging leverde dit het mooie bedrag van € 572,09 op. Iedereen die gestemd heeft op onze vereniging bedankt voor uw steun.

Rabo ClubSupport

         Samen vieren we de winst