Home

Algemene Senioren Vereniging Rheden-Rozendaal


Hartelijk welkom


op de website van de

Algemene Senioren Vereniging Rheden-Rozendaal



Op de linker foto een momentopname van  onze Ledendag. Daarnaast een beeld van een van de Rhedense dorpen.

 


De ASVR staat voor:


* Belangenbehartiging senioren

* Korting zorgverzekering

* Belasting-invulhulp

* Contactmiddagen en uitjes

* Informatieve bijeenkomsten

* Nieuwsbrieven

* Wegwijzer hulpverlening






Onze vereniging stelt zich ten doel:

a.Een samenleving te bevorderen die zorgzaamheid betracht jegens senioren, zodat zij - naar vermogen - in volwaardigheid en zelfstandigheid kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer;

b.De belangen van senioren te behartigen in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief.








Politiek Manifest

De gemeente Rheden heeft inmiddels een nieuw college.

In hoeverre dat college in de komende jaren een seniorvriendelijk beleid gaat hanteren, moet uiteraard nog blijken. Maar we kunnen er onze bestuurders samen natuurlijk altijd aan herinneren.

Als handvat daarvoor hebben wij onder het tabblad COSBO nog even een samenvatting van het Politiek Manifest opgenomen.


Help

Wie vindt het leuk om een activiteit te organiseren voor  onze leden?

Het mag een lezing zijn, een bingomiddag of een high tea, of iets anders.

De huidige vrijwilligersgroep heeft hulp nodig. Bent u bereid om een handje te helpen, desnoods eenmalig, meldt u dan aan bij het secretariaat.