Activiteiten

Ledendag

 

Donderdag 12 april vond in trefpunt De Elleboog in Velp onze jaarlijkse Ledendag plaats.

Nadat de meeste bezoekers van een kopje koffie met wat lekkers voorzien waren, heette voorzitter Anne Bruger om 10.30 uur iedereen van harte welkom. We stonden stil bij allen die ons het afgelopen jaar ontvielen, in het bijzonder Henk Elbers, die geruime tijd voor de ASVR heel actief was.

Vervolgens begonnen we met de jaarvergadering, het officiële gedeelte van de dag dat er voor een vereniging volgens de statuten bij hoort.

Met behulp van een PowerPoint-presentatie passeerden alle gebeurtenissen van het afgelopen jaar de revue. Het op schrift gestelde jaarverslag kan overigens bij het secretariaat opgevraagd worden.

Ook de financiële stukken werden aan de hand van een PowerPoint-presentatie toegelicht. Omdat zowel door de aanwezigen als door de kascontrole-commissie alle onderdelen in orde werden bevonden, kon het bestuur decharge worden verleend.   

Volgende punt betrof het aanpassen van Huishoudelijk reglement ingevolge de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De vergadering stemde in met het voorstel hiertoe van het bestuur. Belangstellenden kunnen een gewijzigd Reglement bij het secretariaat bestellen.

Tot slot werd José Schutten officieel benoemd als bestuurslid.

 

Na een korte pauze kwam de heer Cremers, vrijwilliger bij Burgers’ Zoo, ons een mooi verhaal vertellen over het dierenpark. Over het ontstaan ervan en de diverse latere ontwikkelingen. Over het verzorgen van de dieren en  hun voeding. Een zeekoe leeft bijvoorbeeld op andijvie, een giraffe eet luzerne; hooi is niet goed genoeg, vinden ze. Hij vertelde ook over de nieuwste aanwinst: de mangrove.

Al snel was het tijd om samen te lunchen. Brasserie Nieuw-Schoonoord verzorgde een heerlijk broodje kroket en een broodje ham of kaas.

Een aantal leden had eigen gemaakte spulletjes meegebracht om anderen te laten zien en om te verkopen.

Ondertussen kwamen de Iesselbrassers al binnen, het Shantykoor uit Doesburg, die het middagprogramma vulden.

 

De Iesselbrassers zorgden voor een vrolijke en ontroerende noot. Met mooie liederen in diverse talen, waaronder meerdere bekende liederen die konden worden meegezongen.

Zo snelde de tijd voort en werd het 15.30 uur, tijd voor onze voorzitter om  de dag onder dank af te sluiten.

 

 

Digitaal bezig zijn

Dat kan onder meer bij de activiteiten van de Bibliotheek Veluwezoom.

Bijvoorbeeld hoe je zelf digitaal overheidszaken kunt regelen, wordt u op 18 september in Velp uitgelegd en op 25 oktober in het Dorpshuis te Rheden.