Nieuws


“Langs de IJssel” Lezing door Walter de Wit

 

De Algemene Senioren Vereniging Rheden-Rozendaal heeft op dinsdag 9 juli om 14.00 uur een bijeenkomst in het Parkhuis in De Steeg.

Inloop vanaf 13.30 uur.

Op deze middag geeft Walter de Wit een lezing met foto- en filmmateriaal over het leven van vroeger langs De IJssel.

 

De IJssel is altijd, en nog steeds, een belangrijke levensader geweest langs de Veluwezoom en verder naar Kampen. Diverse Hanzesteden lagen niet voor niets langs deze rivier.

Het verhaal van Walter de Wit gaat over de IJssel vanaf de splitsing bij de Pleij tot aan de Gelderse Toren in Spankeren.

“Wie weet nog dat bij “De Mul” in de haven van Rheden schepen uit Riga graan brachten om gemalen te worden. En waar zijn al die kleine voetveren gebleven binnen onze gemeente die voorheen fabrieksarbeiders van de steenfabrieken en overige burgers vervoerden over deze rivier. Dat geldt tevens voor de diverse uitspanningen die bij deze veerplaatsen opgericht werden om een paar stuivers extra te verdienen. Hoewel nauwelijks meer voorkomend was het dichtvriezen van de IJssel een regelmatig probleem voor mensen en de scheepvaart. Overstromingen vinden nog steeds plaats en dreigen in de toekomst alleen nog maar toe te nemen. Water is een levend organisme dat door de mensen weliswaar bijgestuurd wordt via uitdiepen, kribben et cetera, maar wanneer het haar eigen gang gaat, is er voor de mens niet veel meer te doen dan te accepteren wat er komt. Minder desastreus dan in Bangladesh, maar de rivier gaat dan toch haar eigen weg en confronteert ons met de nietigheid van de mens in relatie tot de natuur. Maar de rivier geeft ook plezier. Elk zichzelf respecterend dorp langs de IJssel had een eigen zwembad. Er werd in gevist door plezier- en beroepsvissers en vergeet niet dat zowel de recreatievaart als de beroepsvaart nog dagelijks gebruik maakt van deze “levensader.”

 

Kunt u niet zelf naar De Steeg komen bel dan z.s.m. met Henny Matser,

Tel. 026 – 363 44 84.

Bent u nog geen lid, kom gerust. Wilt u daarna lid worden dan kunt u zich melden bij het secretariaat:

José Schutten, 06 – 2099 2604 of senioren.rheden-rozendaal@outlook.com

Voor verder informatie over de vereniging zie:

www.seniorenrheden-rozendaal.nl

 

 


Vanuit de NVOG


Door ouderen, voor ouderen

Wat vinden ouderen belangrijk als het gaat over wonen, welzijn en zorg? Wat zijn nu echt waardevolle verbeteringen?

Het antwoord op die vragen kan natuurlijk het best worden gegeven door de ouderen zelf.

Ouderen, vertegenwoordigd in het ouderenplatform van Beter Oud, hebben samen met hun achterban de vragen beantwoord. In een mooie folder valt te lezen wat voor ouderen belangrijk is gedurende 3 fases in hun leven:


- De fase waarin zij zich voorbereiden op de toekomst;

- De fase waarin zij zo zelfstandig mogelijk wonen, met en zonder beperkingen;

- De fase waarin de zorg haar intrede doet, met opnames in het ziekenhuis.


Per fase worden aandachtspunten benoemd. Voor iedere fase zijn ook voorbeeldprojecten vermeld, die volgens ouderen bewezen waardevol en succesvol zijn.

U kunt op onderstaande link klikken om de folder te lezen:

https://www.gepensioneerden.nl/uploads/files/Werkgroepen/Werkgroep_Communicatie/folder-toetsingskader-ouderen.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%2012%202018&utm_content=Nieuwsbrief%2012%202018+CID_1446c703e204f9d41605f35adec468fa&utm_source=LetsMail%20nieuwsbrief&utm_term=hierVanuit de FASv


Regelmatig geven we wat informatie door uit de Nieuwsbrieven van de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv). Deze keer twee contrastrijke berichten:


Langer, gelukkiger én gezonder leven…

wie wil dat nu niet? En het kan! Er zijn regio’s op aarde waar dat echt zo is. Deze gebieden noemt men ‘blue zones’, omdat ze soms aan zee liggen. In een ‘blue zone’ leven mensen gezonder, langer  en gelukkiger. Dat komt omdat deze mensen: • De hele dag bewegen • Een doel of passie hebben • Terugschakelen • Zich nooit meer dan 80% vol eten • Vooral plantaardig eten • Regelmatig (een beetje!) wijn drinken… • In een gezonde omgeving verkeren • Spiritueel zijn • De familie voorop zetten.

Voor meer informatie: kijk eens op www.vgz.nl/bluezone


Voltooid Leven bij Ouderen

De Vrije Universiteit Medisch Centrum (VUmc) is voor wetenschappelijk onderzoek op zoek naar ouderen die hun ervaringen willen delen over voltooid leven. Doel is om meer kennis te verkrijgen over ouderen die het gevoel hebben dat zij klaar zijn met het leven. Het gaat in deze niet om concrete doodswensen. Dit alles om een beter beeld te krijgen van de leefwereld van ouderen en hoe daarop ingespeeld kan worden.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Iris Lechner. Email: i.m.lechner@student.vu.nl Telefoon: 06 3117 1752.Korting via LKGX

Als lid van de ASVR kunt u gebruik maken van kortingsmogelijk-heden via de Ledenklantenkaart van de COSBO en het legitimatievoucher van LKGX Support & Communicatie op achterkant van de ASVR-ledenpasjes.

Van LKGX ontvangen wij regelmatig Nieuwsbrieven met de actuele stand van zaken, waarvan wij u graag zo nu en dan verslag willen doen. Uiteraard kunt u ook altijd zelf even op de website van deze organisatie kijken: https://www.lkgx.nl