Nieuws

Ledenwerfactie


Een vereniging voor senioren, waarvan veel mensen met hoge leeftijd lid zijn, krijgt er regelmatig mee te maken dat door een overlijden afscheid van een lid moet worden genomen. Dat is natuurlijk heel begrijpelijk en vooral triest voor de betrokken familie en nabestaanden. Maar ook voor onze vereniging is dit een pijnlijk verlies. Het betekent daarnaast dat wij ons extra moeten inspannen om het ledenaantal op peil te houden. Vooral aan ‘jonge senioren’ is behoefte, zeker zij die ook een handje mee willen helpen bij ons verenigingswerk.

Als bestuur hebben wij daarom gemeend uw hulp te moeten inroepen. En dat hoeft niet voor niets. Ieder lid dat een nieuw lid aanbrengt, ontvangt van ons een cadeaubon van tien euro.

Laat iemand onderstaand formulier invullen en zet daaronder uw eigen naam en adres als aanbrenger. Stuur dit naar het secretariaat en u krijgt uw beloning zo spoedig mogelijk bezorgd.


Aanmelding nieuw lid


Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van de

Algemene Senioren Vereniging Rheden-Rozendaal (ASVR)


Naam 

Mevr. of Dhr. ……………………………………………………………………….


Geboortedatum   …………………………………………………………………….


Adres  …………………………………………………………………………….…..…


Postcode en woonplaats  ……………………………………………………….


E-mailadres …………………………………………………………………………


Telefoon en/of mobielnr ………………………………………………………


Ik geef de ASVR toestemming om deze gegevens op te nemen in de ledenadministratie. Tevens mag de ASVR jaarlijks tot wederopzegging incasso-opdrachten sturen naar mijn bank om het lidmaatschapsgeld af te schrijven ter grootte van € 25 (voor een 2e lid op hetzelfde adres € 20).


Mijn IBAN : ………………..……………………………….………..Handtekening   …………………………………………………………..


   -o-o-o-o-o-


Naam aanbrenger: ……………………………………………….………………


Adres  ………………………………………………….…..…………………..----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vanuit de NVOG


Door ouderen, voor ouderen

Wat vinden ouderen belangrijk als het gaat over wonen, welzijn en zorg? Wat zijn nu echt waardevolle verbeteringen?

Het antwoord op die vragen kan natuurlijk het best worden gegeven door de ouderen zelf.

Ouderen, vertegenwoordigd in het ouderenplatform van Beter Oud, hebben samen met hun achterban de vragen beantwoord. In een mooie folder valt te lezen wat voor ouderen belangrijk is gedurende 3 fases in hun leven:


- De fase waarin zij zich voorbereiden op de toekomst;

- De fase waarin zij zo zelfstandig mogelijk wonen, met en zonder beperkingen;

- De fase waarin de zorg haar intrede doet, met opnames in het ziekenhuis.


Per fase worden aandachtspunten benoemd. Voor iedere fase zijn ook voorbeeldprojecten vermeld, die volgens ouderen bewezen waardevol en succesvol zijn.

U kunt op onderstaande link klikken om de folder te lezen:

https://www.gepensioneerden.nl/uploads/files/Werkgroepen/Werkgroep_Communicatie/folder-toetsingskader-ouderen.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%2012%202018&utm_content=Nieuwsbrief%2012%202018+CID_1446c703e204f9d41605f35adec468fa&utm_source=LetsMail%20nieuwsbrief&utm_term=hierVanuit de FASv


Regelmatig geven we wat informatie door uit de Nieuwsbrieven van de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv). Deze keer twee contrastrijke berichten:


Langer, gelukkiger én gezonder leven…

wie wil dat nu niet? En het kan! Er zijn regio’s op aarde waar dat echt zo is. Deze gebieden noemt men ‘blue zones’, omdat ze soms aan zee liggen. In een ‘blue zone’ leven mensen gezonder, langer  en gelukkiger. Dat komt omdat deze mensen: • De hele dag bewegen • Een doel of passie hebben • Terugschakelen • Zich nooit meer dan 80% vol eten • Vooral plantaardig eten • Regelmatig (een beetje!) wijn drinken… • In een gezonde omgeving verkeren • Spiritueel zijn • De familie voorop zetten.

Voor meer informatie: kijk eens op www.vgz.nl/bluezone


Voltooid Leven bij Ouderen

De Vrije Universiteit Medisch Centrum (VUmc) is voor wetenschappelijk onderzoek op zoek naar ouderen die hun ervaringen willen delen over voltooid leven. Doel is om meer kennis te verkrijgen over ouderen die het gevoel hebben dat zij klaar zijn met het leven. Het gaat in deze niet om concrete doodswensen. Dit alles om een beter beeld te krijgen van de leefwereld van ouderen en hoe daarop ingespeeld kan worden.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Iris Lechner. Email: i.m.lechner@student.vu.nl Telefoon: 06 3117 1752.Korting via LKGX

Als lid van de ASVR kunt u gebruik maken van kortingsmogelijk-heden via de Ledenklantenkaart van de COSBO en het legitimatievoucher van LKGX Support & Communicatie op achterkant van de ASVR-ledenpasjes.

Van LKGX ontvangen wij regelmatig Nieuwsbrieven met de actuele stand van zaken, waarvan wij u graag zo nu en dan verslag willen doen. Uiteraard kunt u ook altijd zelf even op de website van deze organisatie kijken: https://www.lkgx.nl