Nieuws

Senioren Rheden-Rozendaal

Al betaald?

 

Wij willen alle leden die de financiele bijdrage voor hun lidmaatschap in 2018 nog niet hebben voldaan, verzoeken dit alsnog te doen. Dit betreft nogal wat leden, dus u kunt wel nagaan dat het om een flink bedrag gaat.

U kunt uw financiële bijdrage (€ 25 per persoon en voor een tweede lid op het zelfde adres € 20) storten op:

bankrekening NL27 RABO 0308 2771 12 t.n.v. Senioren Vereniging Rheden.

Makkelijker is nog als u ons machtigt het lidmaatschapsgeld van uw bankrekening te laten afschrijven. Voor vragen kunt u terecht bij onze penningmeester Ben Beuwer, telefoon 0313-473452.

 

Nu we het toch over financiën hebben: U kunt ook dit jaar weer gebruik maken van onze belastingservice. Aanmelden daarvoor kan bij het secretariaat. De belasting-invulhelper neemt vervolgens contact met u op. Voor deze dienstverlening wordt een vergoeding van € 12,50 gevraagd en tegemoetkoming voor de reiskosten.

 

Vanuit de NVOG

 

Nieuwe website met eenvoudige uitleg basisverzekering

In Nederland zijn veel mensen die niet weten hoe de basisverzekering werkt. Veel mensen gaan nooit naar hun huisarts, omdat ze bang zijn om daarna een hoge rekening te krijgen. Ook weten veel mensen niet hoe het zit met de ziektekosten van kinderen en de tandarts. Het is erg belangrijk dat iedereen in Nederland weet hoe de basisverzekering werkt.

Daarom is een nieuwe website ontwikkeld: www.uitlegzorgverzekering.nl

Deze website laat op eenvoudige wijze zien hoe de basisverzekering in elkaar zit. Moeilijke begrippen zoals: eigen risico, eigen bijdrage en zorgtoeslag worden stap voor stap en met leuke voorbeelden uitgelegd. De website is gemaakt met: Zorgverzekeraars Nederland, Leer Zelf Online, Zorgverzekeringslijn en Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen.

 

Wie doet wie tekort?

De NVOG en KNVG hebben een brief gestuurd aan de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In deze brief wordt gereageerd op de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsontwerp van 50PLUS over de rekenrente voor de pensioenen. Er wordt met name ingegaan op de gedachte dat een hogere rekenrente in de komende 30 jaar dan volgens de thans geldende regels de jongere generaties zou benadelen. Op basis van dezelfde soort redenering die tot deze veronderstelling leidt, kan ook geconcludeerd worden dat de ouderen in de afgelopen 30 jaar ten bate van de jongere generaties benadeeld zijn. De commissie wordt verzocht beide redeneringen te betrekken bij de komende evaluatie van het Financieel Toetsingskader Pensioenen.

 

Evaluatie WMO

Bij een evaluatie over de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), komen kritische opmerkingen naar voren.

WMO-consulenten, beleidsmedewerkers en zorgaanbieders zijn vaak nog zoekende hoe zij de gestelde uitgangspunten (zelfredzaamheid, participatie, maatwerk) kunnen uitwerken. Ook zijn er problemen bij het een beroep doen op het sociale netwerk van hulpbehoevenden.

Hugo de Jonge, minister van VWS, noemt in het ‘Pact voor Ouderenzorg’ als een van zijn speerpunten: het langer thuis blijven wonen. De NVOG zorgt er mede voor dat oplossingen van de problemen hierbij een belangrijke aandacht zullen krijgen in dit project.

 

Korting via LKGX

Op de achterkant van uw ledenpasje van de ASVR is een pasje van de LKGX opgenomen. Een misschien wat moeilijke afkorting, maar u kunt er wel bepaalde producten en diensten goedkoper mee aanschaffen.

 

U kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van het Erfzekerplan van Nationale Notaris. Daarbij wordt geholpen bij vragen als: wie regelt uw zaken als u dat niet meer zelf kunt? Of alles over het opstellen van (levens)testament.

 

Daarnaast is er een aanbod van Agoria Woonontwikkeling, die betaalbare en eenvoudig te plaatsen mantelzorgwoningen ontwikkeld. Hoogwaardig en duurzaam gebouwd en ze kunnen naar eigen persoonlijke en wensen worden ingericht.

 

Elders in deze Nieuwsbrief wordt al ingegaan op zorgverzekeringen. Via LKGX kunt korting krijgen bij VGZ. Dit kan misschien voor u een optie zijn.

 

In het kader van veiligheid heeft Livesafe personen alarmeringsdienst een extra aanbod voor 2018. Of u nu boodschappen gaat doen, gaat wandelen in de buurt, lekker gaat fietsen op de Veluwe of in Frankrijk, het maakt geen verschil, met LiveSafe bent u overal veilig.

Dan is er nog Apetito maaltijdverzorging aan huis. Het assortiment bevat maar liefst veertig maaltijden, waarbij aandacht besteed is aan een verantwoord zoutgehalte, dat past binnen een gezond eetpatroon.

 

Kijk op de site www.lkgx.nl voor meer informatie en de contactgegevens van de aanbieders. U treft daar ook de rubrieken Mobiliteit, Zorg & Welzijn en Recreatie & Ontspanning aan.

 

STOER zoekt vrijwilligers

 

Stichting STOER zoekt vrijwilligers (m/v) voor hun projecten in de gemeenten Rheden en Rozendaal.

Stichting STOER is er voor alle senioren in deze gemeenten.

Als vrijwilliger helpt u senioren en hun naasten met hun vragen en problemen, verwijst ze door en bemiddelt waar nodig.

Gezocht worden met name huisbezoekconsulenten en vrijwillige ouderenadviseurs, maar ook nog leden voor het Comité ‘Dag van de Ouderen’.

 

De vrijwilligers zorgen ervoor dat ouderen langer thuis kunnen wonen, betere zorg genieten en onder de mensen komen.

Bijzonder dankbaar werk dus!

 

Heeft u affiniteit met de doelgroep senioren, bent u zelf 50-plus, houdt u van betekenisvol contact en werkt u graag samen? Stichting STOER zorgt voor een gedegen opleiding en begeleiding voordat u aan de slag gaat. Regelmatige bijeenkomsten waar cases worden besproken met collega’s. Natuurlijk ontvangt u een onkostenvergoeding.

 

Interesse? Neem dan contact op met Hilda Boersma coördinator van stichting STOER, via telefoon 026-3611975

of per email: hildaboersma@stichtingstoer.nl