Activiteiten

Ledendag


Donderdag 12 april vond in trefpunt De Elleboog in Velp onze jaarlijkse Ledendag plaats.

Nadat de meeste bezoekers van een kopje koffie met wat lekkers voorzien waren, heette voorzitter Anne Bruger om 10.30 uur iedereen van harte welkom. We stonden stil bij allen die ons het afgelopen jaar ontvielen, in het bijzonder Henk Elbers, die geruime tijd voor de ASVR heel actief was.

Vervolgens begonnen we met de jaarvergadering, het officiële gedeelte van de dag dat er voor een vereniging volgens de statuten bij hoort.

Met behulp van een PowerPoint-presentatie passeerden alle gebeurtenissen van het afgelopen jaar de revue. Het op schrift gestelde jaarverslag kan overigens bij het secretariaat opgevraagd worden.

Ook de financiële stukken werden aan de hand van een PowerPoint-presentatie toegelicht. Omdat zowel door de aanwezigen als door de kascontrole-commissie alle onderdelen in orde werden bevonden, kon het bestuur decharge worden verleend.   

Volgende punt betrof het aanpassen van Huishoudelijk reglement ingevolge de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De vergadering stemde in met het voorstel hiertoe van het bestuur. Belangstellenden kunnen een gewijzigd Reglement bij het secretariaat bestellen.

Tot slot werd José Schutten officieel benoemd als bestuurslid.


Na een korte pauze kwam de heer Cremers, vrijwilliger bij Burgers’ Zoo, ons een mooi verhaal vertellen over het dierenpark. Over het ontstaan ervan en de diverse latere ontwikkelingen. Over het verzorgen van de dieren en  hun voeding. Een zeekoe leeft bijvoorbeeld op andijvie, een giraffe eet luzerne; hooi is niet goed genoeg, vinden ze. Hij vertelde ook over de nieuwste aanwinst: de mangrove.

Al snel was het tijd om samen te lunchen. Brasserie Nieuw-Schoonoord verzorgde een heerlijk broodje kroket en een broodje ham of kaas.

Een aantal leden had eigen gemaakte spulletjes meegebracht om anderen te laten zien en om te verkopen.

Ondertussen kwamen de Iesselbrassers al binnen, het Shantykoor uit Doesburg, die het middagprogramma vulden.


De Iesselbrassers zorgden voor een vrolijke en ontroerende noot. Met mooie liederen in diverse talen, waaronder meerdere bekende liederen die konden worden meegezongen.

Zo snelde de tijd voort en werd het 15.30 uur, tijd voor onze voorzitter om  de dag onder dank af te sluiten.


Bronckhorst

Het eerstvolgende uitstapje gaat naar het karakteristieke stadje Bronckhorst. Dit willen we organiseren op woensdagmiddag 16 mei a.s. Vertrek uit onze gemeente zal rond 13.00 uur zijn. We maken een wandeling door gezellige straatjes (denk om makkelijke schoenen, vanwege de ‘kinderkopjes’).

We bezoeken een kaarsenmaker met een aantrekkelijk winkeltje en kunnen genieten van een consumptie voor eigen rekening.

We rijden vervolgens richting Doesburg, om bij de rotonde in Achter-Drempt de Pannenkoekenbakker aan te doen.

De totale kosten voor dit uitstapje bedragen € 20,-  bij voorkeur te voldoen op onze bankrekening NL27 RABO 0308 2771 12 t.v.n. Senioren Vereniging Rheden.


Dagtocht seniorenvereniging Doesburg en omstreken

Al tweemaal eerder zijn leden van onze ASVR met veel plezier op stap geweest met onze collega-vereniging uit Doesburg. Dit in de vorm van een gezellige bustocht en een lekker hapje eten. Dat vond plaats in oktober. 

Ter variatie hebben ze in Doesburg besloten om de jaarlijkse dagtocht in het voorjaar te organiseren. Helaas kan men niet beloven dat de reizigers dan van mooi weer verzekerd zijn. Maar het programma is zeker wel heel boeiend.


Programma vrijdag 1 juni 2018:


  8.45 uur Vertrek vanaf de Bleek in Doesburg

                 (voor ASVR-leden nog nader te bepalen) 

10.00 uur  Koffie/thee Kasteel Cannenburch

        met aansluitend een Kasteelrondleiding.

12.30 uur Van Vaassen naar zandsculpturen in Garderen,

                 waar allereerst een verzorgde lunch wordt gebruikt

Na de lunch kunt u op eigen gelegenheid de zandsculpturen bezichtigen. Ook kunt u een bezoek brengen aan het  “showdorp” en de Beeldentuin.

Het thema van de zandsculpturen  wordt “Hollandse Meesters”. Schilderijen en het leven van de bekende Hollandse Meesters uit de Gouden Eeuw komen tot leven in Garderen.   

Een beleving voor jong en oud.

16.15 uur Vertrekt de bus naar het dineradres in Eerbeek.

19.30 uur  Terug in Doesburg (ASVR-leden nog nader te

bepalen).


De prijs voor dit dagje uit is € 67,50 p.p.; te voldoen op bankrekening NL27 RABO 0308 2771 12 t.v.n. Senioren Vereniging Rheden.Digitaal bezig zijn

Dat kan onder meer bij de activiteiten van de Bibliotheek Veluwezoom.

Bijvoorbeeld hoe je zelf digitaal overheidszaken kunt regelen, wordt u op 18 september in Velp uitgelegd en op 25 oktober in het Dorpshuis te Rheden.